RSS

Rekrutacja – informacje dla rodziców

29 Kwi

Informacje dla rodziców w sprawie rekrutacji

 • Informujemy, że LISTY DZIECI WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA dostępne są na przedszkolnej tablicy ogłoszeń.
 • Przypominamy, że dzień 11 maja 2012 roku (godzina 14.00) to nieprzekraczalny termin potwierdzania przez rodziców woli uczęszczania ich dzieci do wybranego przedszkola .
 • Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola i podanie podanie informacji o wolnych miejscach
  nastąpi 14 maja o godzinie 15.00.
  Od tego czasu trwa rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc).
 • Od 28 sierpnia 2012 rozpocznie się rekrutacja dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Zabrze, w tym dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku wolnych miejsc).

Informacje dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2012/2013

Zebranie dla rodziców (organizacyjne z nauczycielami) – 30.08.2012 godz.15.00

 • Listy dzieci w poszczególnych grupach zostaną udostepnione bezpośrednio przed zebraniem.
 • Na spotkanie z wychowawcami należy przynieść dowód osobisty, zaświadczenie lekarskie informujące, że aktualny stan zdrowia umożliwia dziecku chodzenie do przedszkola oraz wypełnione druki upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby inne niż rodzice /opiekunowie prawni.
 • Druki upoważnień dostępne są w zakładce „dokumenty rekrutacyjne” oraz w sekretariacie.

Zajęcia adaptacyjne

 Zajęcia adaptacyjne organizowane są tylko dla dzieci nowoprzyjętych w miesiącu maju
dokładne terminy na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

 
Możliwość komentowania Rekrutacja – informacje dla rodziców została wyłączona

Opublikował/a w dniu 29 kwietnia 2012 w Informacje

 

Tagi:

Możliwość komentowania jest wyłączona.