RSS

Program eTwinning

PROGRAM eTwinning – CO TO TAKIEGO?

W obliczu wyzwań XXI wieku – nowych metod nauczania, stosowania technologii społeczeństwa informacyjnego, nacisku na pracę w zespole i współdziałanie uczniów, oraz wprowadzanie wymiaru europejskiego do edukacji, Program eTwinning wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci i nauczycieli.

„Program eTwinning, to europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie, za pośrednictwem technologii informacyjno – komunikacyjnych. (…) Celem programu jest też promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozwijanie kompetencji technicznych, językowych i interkulturowych uczniów i nauczycieli oraz wprowadzanie wymiaru europejskiego do programu nauczania, a co za tym idzie wprowadzanie uczniów do europejskiej rzeczywistości, bez żadnych ograniczeń, zahamowań, bez poczucia mniejszości, czy słabości” (Pietrzak A., Znaczenie i rozwój programu eTwinning w Polsce na tle Europy [w:]”eTwinning drogą do edukacji przyszłości”)

JESTEŚMY „TOP SCHOOL OF THE DECADE IN POLAND”

11 września 2015 roku podczas gali podsumowującej dziesięciolecie programu eTwinning Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu otrzymało tytuł „Top School of the Decade in Poland” w uznaniu za sukcesy i zaangażowanie w rozwój programu eTwinning w Polsce.

To wyjątkowe dla placówek edukacyjnych wyróżnienie z rąk pani minister Ewy Dudek i dyrektora Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji – pana Mirosława Marczewskiego odebrała pani dyrektor – Jolanta Kosczielny.

Tytuł „Top Ambassador of the Decade in Poland” za wieloletnią pracę w roli ambasadora programu eTwinning otrzymała także nauczycielka naszego przedszkola – Anna Krzyżanowska.

PRZEDSZKOLE NR 48 w eTwinning

Przedszkole nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu włączyło się do akcji eTwinning w 2006 roku.

W różnych grupach wiekowych realizowaliśmy jak dotąd projekty o tematyce ekologicznej, naukowej, językowej, historycznej, przyrodniczej czy promującej czytelnictwo wśród dzieci. Dokumentacją projektów, a zarazem przestrzenią partnerskiej współpracy, są każdorazowo blogi lub strony internetowe. Publikujemy na nich relacje z zaplanowanych aktywności oraz efekty współpracy z rówieśnikami z niemalże całej Europy, powstałe z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Nauczyciele zarejestrowani w Programie uczestniczą w Warsztatach Doskonalenia Zawodowego organizowanych w kraju i za granicą, konferencjach, laboratoriach i kursach e-learningowych.

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych naszych projektów eTwinning:

DZIECI PRZEDSZKOLNE W PROJEKTACH

W projektach międzynarodowych naszym dzieciom towarzyszy pluszowy miś

W projektach naszym dzieciom towarzyszy pluszowy miś „Twinniś”

Poprzez kontakty z rówieśnikami z krajów partnerskich dzieci uczą się tolerancji, otwierają się na inne kultury i języki, co daje nadzieję na wykreowanie w dzieciach otwartości wobec świata w kontekście globalnym. Nie do przecenienia jest fakt, iż nabywają one umiejętności i poszerzają wiedzę z różnych obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w zależności od tematyki realizowanego projektu.

Jednak zawsze, bez względu na tematykę projektów, rozwijamy u dzieci kompetencje społeczne, takie, jak: umiejętność pracy w zespole, prowadzenie rozmowy, dokonywanie wyborów. Poprzez doświadczenie współpracy z europejskimi rówieśnikami pokazujemy dzieciom, że tak naprawdę niewiele różnią się od siebie, a świat stoi przed nimi otworem. Umożliwiamy dzieciom poznawanie elementów języka krajów partnerskich, aby przygotować ich umysły do nauki języków obcych oraz do sytuacji komunikacyjnych w przyszłości. Zdobywają też podstawowe umiejętności obsługi komputera przez korzystanie z urządzeń cyfrowych (laptop, aparat cyfrowy, mikroskop, kamera internetowa) oraz takich programów, jak Audacity, Paint czy Word. Sprawnie klikają przeglądając blogi projektów, rysują wirtualne ilustracje, układają puzzle czy rozwiązują quizy.

SUKCESY I REZULTATY PROJEKTÓW

Możliwość oglądania wytworów własnej pracy oraz siebie samych na fotografiach i w multimedialnych prezentacjach diametralnie wpływa  na wzrost motywacji dzieci do pracy indywidualnej i zespołowej. Poczucie bycia zauważonym i docenionym jest szczególnie ważne dla wychowanków naszego przedszkola, gromadzącego także dzieci niepełnosprawne. Poczucie sukcesu i sprawstwa u dzieci wpływa bowiem na realizowanie idei integracji społecznej! Dzięki motywacji dzieci starają się doprowadzić swoje działania do końca, wyczekując następnie pojawienia się kolejnych relacji na blogu. Wierzymy, że owo oczekiwanie udziela się także rodzicom, mającym możliwość bieżącego wglądu w aktywności, których podmiotem są ich własne dzieci.Rezultaty projektów są wysoko oceniane i doceniane w konkursach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce i jej odpowiedniki w krajach naszych partnerów. Zarówno koordynatorom projektów naszego przedszkola jak i nauczycielom z placówek partnerskich przyznawane są Krajowe i Europejskie Nagrody Jakości.

  • Projekt „Read the World” uzyskał drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning 2016” w kategorii wiekowej od 3-11 lat. Został także laureatem nagrody im. Pejo Javorova – za projekt zachęcający do czytelnictwa wśród młodych ludzi – w konkursie europejskim eTwinning 2016.
  • Projekt „From picture to adventure” zajął pierwsze miejsce w konkursie „Nasz Projekt eTwinning 2014” w kategorii: przedszkola
  • Projekt „Talking pictures” uzyskał pierwsze miejsce w polskim konkursie „Nasz Projekt eTwinning 2013” w kategorii: przedszkola oraz drugie miejsce w europejskim konkursie eTwinning 2014
  • Projekt „musEUms” zdobył pierwsze miejsce w krajowym konkursie „Nasz Projekt eTwinning 2012” w kategorii 3-6 lat.
  • Projekty „Let`s give a breath to Earth” oraz „Celebrating International Days” zdobyły drugie miejsca w krajowym konkursie na najlepszy projekt eTwinning 2010  oraz miejsce w zestawieniu TOP 50 eLearning Awards.

Pojawiamy się w publikacjach i materiałach promocyjnych Programu. Korzystamy z możliwości wyjazdów na Warsztaty Doskonalenia Zawodowego oraz warsztatów przeprowadzanych w trybie online. Co bardzo istotne i możliwe – dzięki zdobytym nagrodom  pozyskujemy dla przedszkola sprzęt multimedialny, z którego korzystamy w kolejnych projektach, oddając go w ręce dzieci.

DLACZEGO WARTO ZADBAĆ O ETWINNING DLA SIEBIE, SWOICH UCZNIÓW
ORAZ PRZEDSZKOLA (SZKOŁY)?

Projekty eTwinning angażują dzieci, rodziców oraz zespoły nauczycieli, a czasem stają się ich pasją.
Jesteśmy przekonani, że to czego wszyscy uczymy się z pasją, na zawsze w nas pozostaje.
Z eTwinning pozostaje radość poznawania świata i przyjaciele tak bliscy, choć tak dalecy!

Nasze przedszkole jest niezwykłe – to PrzedszkoleTwinning!

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.