RSS

KONKURS „KOT GAUDIEGO”

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola zapraszamy do udziału w plastycznym konkursie rodzinnym „KOT GAUDIEGO”!

Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego projektu programu Erasmus+ „Through democracy to literacy” oraz projektu eTwinning „Our Erasmus Cats”.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia dzieci, budowanie współdziałania z rodzicami oraz zapoznanie dzieci z techniką mozaiki.
Inspiracją do ogłoszenia konkursu była wizyta w Hiszpanii- kraju partnerskim programu Erasmus+ oraz twórczość Antoniego Gaudiego, wybitnego katalońskiego architekta. W toku konkursu wykorzystuje się elementy przyrody ożywionej i nieożywionej sfotografowane podczas wizyty nauczycieli w Hiszpanii.

Konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi  w Zabrzu  oraz do ich rodziców/opiekunów. Zadaniem rodziny biorącej udział w konkursie jest wykonanie sylwetki kota wykorzystując technikę mozaiki.

REGULAMIN KONKURSU (do pobrania):
konkurs-kot-gaudiego

METRYCZKA (do pobrania i dołączenia do pracy konkursowej):
metryczka-do-konkursu-kot-gaudiego

 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Termin składania prac upływa 25.11. 2016
 2. Sylwetka dowolnego kota powinna być wykonana techniką mozaiki.
 3. Materiały do utworzenia mozaiki można pobrać ze strony internetowej przedszkola (są to fotografie przedstawiające hiszpańskie wzory) bądź wykorzystać własne, dowolne materiały.
 4. Format pracy dowolny.
 5. Metryczka zawierająca : imię i nazwisko dziecka, grupę powinna być umieszczona z tyłu pracy.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna na publikację pracy na stronach internetowych związanych z projektem.

SPOSÓB OCENY PRAC:

 1. Prace będą podlegały ocenie w dwóch kategoriach:
 • wykonanie mozaiki materiałami pobranymi ze strony internetowej przedszkola – kategoria czerwona
 • wykonanie mozaiki materiałami własnymi – kategoria żółta
 1. Prace zostaną wyeksponowane w widocznym miejscu w przedszkolu i podzielone na dwie kategorie – czerwoną i żółtą. Każdej pracy zostanie nadany numer na który można oddać swój głos
 2. Głosy na daną pracę będzie można składać do urny wpisując na kartce czerwonej i żółtej numer pracy.
 3. Głosować mogą dzieci, dorośli i personel przedszkola.
 4. Dzieci głosować będą z nauczycielkami w dniach od 30.11 do 02.12 natomiast dorośli i personel przedszkola będą mogli zagłosować w dniu 02.12. 2016
 5. Każda osoba może oddać głos na jedną pracę w każdej kategorii (jeden w kategorii czerwonej i jeden w kategorii żółtej)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 5.12.2016 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego Przedszkola oraz w wyznaczonym miejscu w szatni przedszkolnej.
Na zwycięzców czekają nagrody prosto z Hiszpanii!

FAKTURY i FOTOGRAFIE DO WYKORZYSTANIA PODCZAS TWORZENIA MOZAIKI
(KATEGORIA CZERWONA)
do swobodnego pobrania

PRZYKŁADY MOZAIK GAUDIEGO
(do zapoznania się z techniką)

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Na Wasze prace czekamy do 25 listopada!

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.