RSS

REKRUTACJA 2018

Zapisy na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci ROZPOCZYNAJĄCYCH edukację przedszkolną
od 20.02.2018 r. do godz.13.00 do  05.03.2018r. do godziny 14.00

Szczegóły na tablicy ogłoszeń
oraz stronie internetowej 
https://przedszkola-zabrze.nabory.pl

Godziny przyjmowania wydrukowanych i wprowadzonych przez internet wniosków codziennie od 06:30 do 13:00
w dniu 05.03.2018 r. do godziny 14:00

Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 27.03.2018 r. godz.12.00

Podpisanie umowy-
od 27.03.2018 r. (w godz. 6.30 do 13.00) do 06.04.2018 r. do godz.14.00

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
10.04.2018 r. godz.12.00

***

INFORMACJE DODATKOWE:

W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole będzie czynne w godzinach od 06:30 do16:30.

Godziny w ramach realizacji Podstawy programowej od 07:30 do12:30.

Wydrukowane wnioski do przedszkola przyjmowane będą tylko za okazaniem dowodu osobistego wraz z oświadczeniem oraz dokumentami potwierdzającymi kryteria.

Rodzice obowiązkowo wprowadzają wnioski dzieci na stronie internetowej przed złożeniem dokumentów w przedszkolu.

Dokumentacja niepełna nie będzie przyjmowana.

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego nie są zapisywane przez stronę internetową. Prosimy o kontakt indywidualny.

***

INFORMACJE DLA RODZICÓW NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Przypominamy, że dzieci uczęszczające do przedszkola będą przyjęte na nowy rok szkolny 2018/2019 na podstawie deklaracji złożonej u wychowawcy do dnia 16.02.2018 r.

Rekrutacja elektroniczna nie obowiązuje dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu.

***

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych będą obowiązywały następujące akty prawa miejscowego:

  • UCHWAŁA NR XXXVIII/428/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r.
    w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

uchwała przedszkola rekrutacja

  • Zarządzenie Nr 66/WO/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 stycznia 2018 r.
    w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2018/2019

 zarzadzenie 66 przedszkola rekrutacja

Przypominamy, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dziecko 2,5-letnie może zostać przyjęte do przedszkola dopiero po zakończonej rekrutacji uzupełniającej, w przypadku gdy dane przedszkole posiada jeszcze wolne miejsca.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.