RSS

SZEŚCIOLATKI – INFORMACJE

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty

Obowiązek szkolny dla 7-latków – to kluczowa zmiana podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
  2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
  3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
  4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  5. wzmocnienia roli kuratora oświaty.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Więcej informacji na:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/prezydent-rp-podpisal-nowelizacje-ustawy-o-systemie-oswiaty.html

***

przed_progiem_publikacja_oreZachęcamy rodziców dzieci sześcioletnich i pięcioletnich oraz wszystkich zainteresowanych tematem gotowości szkolnej dzieci do zapoznania się z najnowszą publikacją Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Publikacja „Przed progiem” nie tylko wyjaśnia podstawowe zagadnienia terminologiczne i ustawowe dotyczące gotowości szkolnej dzieci, ale przede wszystkim jest praktycznym poradnikiem ukazującym sposoby zdobywania umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie.

Prezentowane w poradniku zabawy wspomagające rozwój dzieci w rożnych sferach są gotowymi scenariuszami na aktywności podejmowane przez dzieci wspólnie z rodzicami.

Publikacja do pobrania: przed_progiem

***

Komunikat Miasta Zabrze do rodziców dzieci sześcioletnich

Informacje dla rodziców – Wydział Oświaty

*****************************************************

Zapraszamy do odwiedzenia strony:
www.6latek.pl

Strona adresowana jest przede wszystkim do rodziców dzieci sześcioletnich, którzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji swoich dzieci.

*************

Informacje na temat gotowości dziecka do nauki w szkole podstawowej
w zakładce „Dojrzałość szkolna” na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

**************

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.