RSS

Archiwa tagu: gotowość szkolna

Potrafię sam!

Dążenie do samodzielności w elementach życia codziennego w domu i przedszkolu jest jednym z motorów rozwojowych dziecka, wpływającym także na jego poczucie sprawstwa i własnej wartości. Umożliwianie dziecku samodzielnego działania i pokonywania trudności jest pierwszym krokiem do nabywania umiejętności społecznych,  a w perspektywie poznawczej – do osiągnięcia gotowości szkolnej. 

O tematyce samodzielności i wychowania dzieci do życia w społeczeństwie można przeczytać między innymi w ciekawym artykule „On jest jeszcze taki malutki…” oraz „Why our children are so bored…” .

Zainspirowani doświadczeniami islandzkiego przedszkola Leikskólinn Holt (partnera w projekcie Erasmus  – „Through democracy to literacy”) i efektami płynącymi z poszerzania dzieciom ich przestrzeni samodzielności postanowiliśmy zreorganizować formę podawania i spożywania posiłków przez nasze przedszkolaki.

Od jakiegoś czasu, zależnie od wieku  i gotowości do podejmowania nowych wyzwań, dzieci samodzielnie przygotowują sobie śniadanie, nakładają sobie jedzenie na talerz adekwatnie do potrzeby w zakresie ilości jedzenia (pod czujnym okiem i dyskretną motywacją nauczyciela). Dzieci uczą się także posługiwać się nożem i widelcem oraz sprzątać resztki po posiłku z talerzyka.

Wydaje się, że to za dużo odpowiedzialności i decyzyjności, jak na kilkulatki? Nic bardziej mylnego! Nawet najmłodsze przedszkolaki radzą sobie z tymi zadaniami znakomicie!

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 22 czerwca 2016 w erasmus

 

Tagi: , , ,

Informacje o organizacji nauki w klasach pierwszych szkół podstawowych

Serdecznie dziękujemy Państwu za uczestnictwo w spotkaniach prezentujących zasady organizowania nauki w klasach pierwszych szkoły podstawowej ustalone przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne go szkoły, którzy nie mogli być obecni na spotkaniach zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez MEN: 6LATKI2014

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Jednocześnie zachęcamy do przeczytania listu Naczelnika Wydziału Oświaty miasta Zabrze skierowanego do rodziców dzieci realizujących i kończących roczne przygotowanie przedszkolne do szkoły.
List zawiera informacje odnośnie organizacji pracy szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 oraz proces rekrutacji kandydatów do klas pierwszych: Informacje dla rodziców – Wydział Oświaty

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 26 lutego 2014 w Informacje

 

Tagi:

Przed szkolnym progiem

przed_progiem_publikacja_oreZachęcamy rodziców dzieci sześcioletnich i pięcioletnich oraz wszystkich zainteresowanych tematem gotowości szkolnej dzieci do zapoznania się z najnowszą publikacją Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Publikacja „Przed progiem” nie tylko wyjaśnia podstawowe zagadnienia terminologiczne i ustawowe dotyczące gotowości szkolnej dzieci, ale przede wszystkim jest praktycznym poradnikiem ukazującym sposoby zdobywania umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie.

Prezentowane w poradniku zabawy wspomagające rozwój dzieci w rożnych sferach są gotowymi scenariuszami na aktywności podejmowane przez dzieci wspólnie z rodzicami.

Publikacja do pobrania: przed_progiem

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 30 października 2013 w Informacje

 

Tagi:

Obowiązek szkolny sześciolatków

Drodzy rodzice!

W dniu 11. października Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty dotyczącą wprowadzania obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.

Zgodnie z nowymi przepisami dzień 1 września 2014 roku pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
Jednocześnie wprowadzono zasadę, iż w roku szkolnym 2014/2015 do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone w 2007 roku (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008 roku (sześciolatki). Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców.
W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmie dzieci urodzone w 2009 roku (wszystkie sześciolatki) oraz dzieci urodzone w 2008 roku, które jeszcze nie podjęły nauki w szkole (siedmiolatki).

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa wprowadziła ograniczenie liczebności uczniów w oddziałach klas pierwszych. Od 2014 r. nie będzie mogła ona przekroczyć 25 dzieci. w kolejnym roku szkolnym zasada ta obejmie zarówno klasy pierwsze jak i drugie. Od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie oddziały klas od pierwszej do trzeciej nie będą mogły liczyć więcej, niż 25 uczniów.

W latach 2014/15 oraz 2015/16 uczniowie klas pierwszych będą przyjmowani do szkoły według roku i miesiąca urodzenia poczynając od dzieci najmłodszych. Pozwoli to na grupowanie w poszczególnych klasach dzieci o zbliżonym wieku.

Informacje opracowano w oparciu o List MEN do dyrektorów przedszkoli
w sprawie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 30 października 2013 w Informacje

 

Tagi:

Komunikat Miasta Zabrze do rodziców dzieci sześcioletnich

W związku z rozpoczęciem w dniu 15 marca 2013 r. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych pojawiają się pytania dotyczące zapisania dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Miasto Zabrze wystosowało w tej sprawie specjalny komunikat skierowany do rodziców sześciolatków.

Z treścią komunikatu można zapoznać się na podstronie „Sześciolatki
lub pobrać go tutaj: miejski komunikat dla rodziców dzieci 6letnich.

Prosimy o zapoznanie się z ulotką przygotowaną przez MEN
w sprawie efektywności nauki sześciolatków w szkołach podstawowych:

1

2

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25 marca 2013 w Informacje

 

Tagi:

Broszura informacyjna o dojrzałości szkolnej

Rodzicom dzieci pięcioletnich i sześcioletnich polecamy zapoznanie się z broszurą
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu
pt.” Przejście dziecka z przedszkola do szkoły dobrym doświadczeniem”.

Broszura zawiera podstawowe informacje na temat umiejętności dziecka w poszczególnych sferach rozwoju psychoruchowego niezbędnych do stwierdzenia gotowości szkolnej.
Dla rodziców chcących rozwiać swoje wątpliwości w zakresie gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej przygotowano także specjalną ankietę.

ulotka ppp 1

ulotka ppp 2

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 stycznia 2013 w Informacje

 

Tagi:

List Minister Edukacji Narodowej

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z listem pani Minister Edukacji Narodowej
w sprawie procesu obniżania wieku szkolnego.
(list otwiera się po kliknięciu miniatury)

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej cd

Dokumenty do pobrania:
ulotka przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: ORE_MEN_Mam 6 lat
list MEN do Rad Rodziców Przedszkoli: Rada_Rodzicow__przedszkole

Przypominamy, że według wprowadzonych zmian, jeśli Państwa dziecko urodziło się w 2007 roku
– od 1 września 2013 r. ma obowiązek uczestniczenia w wychowaniu przedszkolnym
lub może pójść do szkoły.

Jeśli dziecko urodziło się w 2008 roku – od 1 września 2013 roku będzie objęte obowiązkiem przedszkolnym, a 1 września 2014 r. pójdzie do szkoły. 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 stycznia 2013 w Informacje

 

Tagi: